+421908525464

Ing. Stanislav Halán - ELZAP
Elektroprojekty, priemyselná automatizácia
O mne: 
  • Absolvent SVŠT v Bratislave, elektrotechnická fakulta                                              

  • Konštruktér ultrazvukových generátorov a technológií pre čistenie a zváranie vo VUMA v Novom Meste nad Váhom, neskôr konštruktér v BRANSON Ultrasonics                    

  • Pod vlastnou značkou vystupujem od roku 2002

  • Oprávnenia: TI 235/4/2013-EZ-O(OU,R,M)-E2-A, TI 236/4/2013-EZ-V-E4.1-A  

Základom mojej činnosti sú dlhoročné skúsenosti:

  • v projektovaní elektrických inštalácii nízkeho napätia;

  • v odbore priemyselnej automatizácie a v programovaní technologických procesov;

  • vo výrobe elektrorozvádzačov;

  • automatizácia váženia rôznych materiálov s použitím overených tenzometrických jednotiek a vyhodnocovačov.

Hlavné zameranie mojej činnosti je na oblasť projektov a podpory, návrh a realizáciu technologických procesov v potravinárskom priemysle, montáž a kompletovanie technológii plnenia, balenia a paletizovania najmä sypkých materiálov... 


Rozsah činností

Projekty elektro

Vypracovanie projektovej dokumentácie:
- prípojky NN a  projekty elektrických          inštalácii objektov a bleskozvodu pre        stavebné povolenie;
- realizačné projekty vrátane Výkazov -      výmerov prác a materiálu;
- svetelno-technické projekty budov a          vonkajších priestorov, verejného                osvetlenia, prechodov pre chodcov;
- projekty skutočného vyhotovenia              elektrickej inštalácie;
- projekty elektrických inštalácii podľa        požiadaviek zákazníka;
- strojov, liniek, technologických celkov;
- tvorba výkresovej dokumentácie 2D/3D.

Priemyselná automatizácia

 Spracovanie projektovej dokumentácie:
- automatizácie procesu riadenia                dopravy hlavne sypkých materiálov          pre potreby mlynov,  osivárskych              podnikov, cementární  atď...

 Riešenie riadenia procesov podľa požiadaviek odberateľa,  implementácia do jestvujúcich systémov


 Vizualizácia technologických procesov

Montáž a servis

 Montáž a servis nových aj starších technológií:
- baličky, vrecovačky, paletizátory                Paglierani;                                                   - servis elektrických inštalácii NN;             - servis plniacich hubíc na sypké                 materiály Cimbria Moduflex...Galéria

Servisné a montážne práce - ukážky

Obchodný názov: Ing. Stanislav Halán - ELZAP
Adresa: 916 22 Podolie, 342
IČO: 40 271 692
DIČ: 1040199039
IČ DPH: SK1040199039
Zápis: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
            Číslo živnostenského registra: 304-8210
Mobil: +421908525464
E-mail: elzap@elzap.sk
Pozrite na mape
GPS: 48.671139, 17.770887 
Meno/Firma E-mail Správa Odoslať
Partneri